Bidden

Bidden
Onze weg met God

Wat is bidden
in vertrouwen op Hem?

Gebed
in gesprek met God

© 2017

www.jesussaves.nl
tenzij bronvermelding wordt toegepast