top of page

Wat is bidden
in vertrouwen op Hem?

Bid niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen
 

Bid veel voor andere mensen. Smeek God of Hij genadig wil zijn, dank Hem voor alles wat Hij voor hen heeft gedaan en wat Hij zal gaan doen:

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.
1 Timotheüs 2:1

Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.
1 Timotheüs 2:3-4

 

Houd voor je gaat bidden eerst opruiming bij jezelf, anders staat dat het gebed in de weg. Heb je boze of negatieve gedachten over iemand omdat je bijvoorbeeld iets is aangedaan, kom dan eerst tot vergeving ervan om in het reine te komen met die persoon.

Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft.
Colossenzen 3:13

 

Moeder Theresa had de volgende prachtige omschrijving over bidden:
"Als je bidt met woorden, laat ze dan gevuld zijn met liefde en laat ze opborrelen uit de grond van je hart. Bid met veel eerbied en vertrouwen. Vouw je handen, sluit je ogen en richt je geest op God. Laat je gebed een zuiver offer zijn voor God. Bid niet luid en ook niet te stil. Bid eenvoudig. Laat je hart spreken. Loof de Heer uit heel je hart. De woorden zullen vanzelf uit de grond van je hart opborrelen en je zult vreugde vinden in je gebed. Stop af en toe bij een woord en overweeg het, laat het bezinken op de bodem van je hart. Hou het de hele dag in je gedachten: het zal je (innerlijke) vrede geven."

Het is de uitdrukking van je omgang met God. Bidden doe je omdat God van je houdt. Dat kan je alleen maar weten als je in Hem gelooft. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoekt. (Hebreeën 11:6b)


Bidden is geen puur verstandelijke zaak, het gebed is geen formule met mooie vrome woorden en uitdrukkingen die je uitspreekt en klaar. Als je bidt, doe dat dan niet langdradig en met zinloze woorden.
Vergeet niet dat God precies weet wat je nodig hebt, al voor je Hem erom vraagt. (Mattheüs 6:7a-8)


Bidden is vertrouwen op God
 

Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand.
Spreuken 3:5

Maak God deelgenoot van je gedachten en je plannen. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.
Spreuken 3:6

Vertrouw op Zijn beloften. Je mag aanspraak maken op de vele beloften die God heeft gedaan. Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.
Mattheüs 28:20

Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.
1 Petrus 5:7

De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die teneergeslagen zijn.
Psalm 34:19

Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11:28

Ik de Here ben Uw Heelmeester.
Exodus 15:26b

Wees niet bang, want Ik ben met U. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met Mijn heilrijke hand.
Jesaja 41:10

bottom of page