top of page

De bijbel maakt ons duidelijk dat wij iets moeten doen om het cadeau dat God ons aanbiedt te accepteren.
Dit is een handelen, doen en geloven in vertrouwen op de Heer. Johannes schrijft daarover:

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon ervoor over had: iedereen die in Hem
gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven.

Johannes 3:16


Hoe belangrijk is het gebed?
Heel belangrijk! Gelovigen behoren voor alles te bidden. Maak je geen zorgen, maar breng het bij onze Vader en bid voor alle dingen die je bezig houden, maak van je hart vooral geen spreekwoordelijke moordkuil.
Vertel God al je problemen, verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij voor jou
en je naasten heeft gedaan, doet en zal doen!


Betrek God in alles wat je doet en onderneemt, dan zul je meer en meer Zijn innerlijke rust en vrede ervaren. Een vrede die ons menselijk besef ver te boven gaat en die waakt over je hart en gedachten en je behoedt, omdat je in Jezus Christus een kind van Hem bent:
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7

In wiens naam moet ik bidden?
In de naam van onze Messias en Heer: Jezus Christus. Hij is het die voor jou en jouw zonden aan het kruis gestorven is. Door Jezus is er rechtvaardiging en zijn je zonden je vergeven en door Jezus is er de brug geslagen tussen ons en God onze hemelse Vader.
Wat je in Mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. Als je Mij iets vraagt in Mijn naam, zal Ik het doen.
Johannes 14:13-14

Hoort God jouw gebeden?
Absoluut! Jezus zelft zegt ons:
Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen.
1 Johannes 5:14

Bidden
Onze weg met God

Welke belofte wordt gegeven als wij, naar Gods wil, bidden?
Dat God ons gebed zal verhoren. Dat klint alsof dat wel heel makkelijk gezegd is en dat daarmee de kous af is, maar het kan zijn dat het verhoren van gebeden anders uitpakt dan wij op het eerste gezicht  verwachten.

Vaak is het niet gelijk en vergt het veel geduld en tijd van ons, maar altijd is het ten goede voor ons! Juist in het gebed, en in ons leven met Hem, verlangt God van ons volharding en een diep vertrouwen in Hem. Jezus zegt hierover dat wanneer je oprecht en in vol vertrouwen naar de Vader bidt, Hij je zal geven waar je om vraagt:

Bid en je zult ontvangen wat je bidt. Klop en de deur zal voor je worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt.
Mattheüs 7:7-8

Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal je wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel.
Jakobus 1:5-6

 

Zal God ons altijd geven waar we om vragen?
Nee, ik geloof van niet. Dat kan komen omdat we soms vanuit verkeerde motieven om iets kunnen vragen of dit met te weinig vertrouwen doen. Ook kan het zo zijn dat het niet in Gods bedoeling ligt en dat Hij een ander, veel beter, plan met je voorheeft. Dat vergt dan van ons geduld, volharding in ons gebed, en bovenal een rotsvast vertrouwen en geloof, maar:

Je hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat je boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft je mét de beproeving ook de uitweg, zodat je haar kunt doorstaan.
1 Korintiërs 10:13

Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis.
Jesaja 26:4

bottom of page