top of page

Welke Bijbel Bijbel leest het Vaticaan
Wie mist wat ?

Op 23 Oktober 2010 werd in een persconferentie weer eens duidelijk gemaakt dat de duivelse vervangingsleer geenszins gestorven, maar eerder springlevend is.

Nadat eerder op de dag de Synode van het Vaticaan al alle misére van de Christelijke minderheid in het midden-oosten éénzijdig de staat Israël toeschreef, was er in een latere persconferentie ook een 'hoofdrol' weggelegd voor aartsbisschop Bustros.

De Grieks-orthodoxe aartsbisschop Cyril Salim Bustros verklaarde niet alleen de oorlog aan de hele essentie van het Joods geloof maar tevens aan Gods verbond met het volk van Israël, en dat zo maar even tussen neus en lippen door, want:

De Heilige Schriften, zo verklaarde Bisschip Bustros, kunnen niet gebruikt worden om de terugkeer van Joden en om de Israëlische bezetting van Palestijns land te rechtvaardigen. Om vervolgens te stellen dat wij als Christenen niet langer kunnen spreken van ‘het beloofde land’ door God beloofd aan het volk van Israël. Waarom niet? Omdat naar de mening van deze, uit Libanon afkomstige, aartbisschop zij niet langer het verkozen volk van God zijn.

Allereerst mag deze aartsbisschop uiteraard voor zichzelf spreken, maar laat dan toch de woorden "wij Christenen" er buiten. Wij zijn er zeker van dat er gelukkig vele Christenen zijn die zijn mening niet delen. Waarom niet? Omdat de Bijbel ons een geheel ander verhaal laat zien.

De vraag die bij mij echter opkwam was welke Bijbel men dan toch leest in het Vaticaan? Deze 'uitgedunde Vaticaanse Bijbel' moet immers toch wel heel verschillend zijn, in vergelijking met de Bijbel zoals wij die kennen, lezen en liefhebben als woord van God.

Missen wij iets of het Vaticaan? Of beter gezegd: hoeveel pagina's missen zij van de Bijbel omdat zelfs een snelle blik in de Bijbel het tegendeel van Bustros’ bewering duidelijk aantoont.

Neem, als voorbeeld, Jesaja 14:1-2:'Maar de HERE zal Zich over de Israëlieten ontfermen; zij zijn nog steeds het volk, dat Hij heeft uitgekozen. Hij zal hen terugbrengen en zij zullen zich weer in het land Israël vestigen. En mensen van vele nationaliteiten zullen zich bij hen voegen en hun bondgenoten zijn.'

Of Jeremia 11:5:'Dan zou Ik ook de eed bevestigen die Ik zwoer ten opzichte van uw voorouders, namelijk om hun een land te geven dat overvloeit van melk en honing; het land dat u momenteel in bezit hebt." Toen antwoordde ik: "Zo zij het, HERE!"

Of in Ezechiel 34: 11-13 waar gesproken wordt over de bergen van Israël: Judea en Samaria, de tegenwoordig genoemde Westbank:'Want de Oppermachtige HERE zegt: “Ik zal mijn schapen zoeken en voor hen zorgen. Ik zal zijn als een goede herder, die voor zijn kudde zorgt. Ik zal mijn schapen vinden en hen redden uit al die plaatsen, waar zij op die donkere en bewolkte dag werden verspreid. Ik zal hen terugbrengen uit de volken bij wie zij verbleven, terug naar hun eigen land Israël. Ik zal hen voeden op de bergen van Israël en in de dalen, waar het land vruchtbaar en goed bewoonbaar is”.

Verder gaat het in Hosea 3:4-5, Amos 9:14-15, Obadja 1:17, Zefanja 3:19-20, Zacharias 8:7-8 enzo kunnen we verder gaan. Enfin we snappen het, maar het lijkt erop dat het Vaticaan dat helaas niet doet.

Het lijkt erop dat de Rooms-katholieke kerk meer en meer lijkt te kiezen voor het delegitimiseren van de Joodse staat en er zelfs niet voor terugdeinsd het Judaïsme aan te vallen.

De bekende katholieke schrijver William Doino omschreef het als: 'een verklaring waar Israël eruit gepikt wordt om vervolgens de volle laag aan schuld en kritiek te ontvangen. Dat is niet eerlijk, laat staan christelijk.' Hierbij sluiten wij ons ten volle aan.

Hiervoor hoeft u zeker niet enkel ons woord hierop aan te nemen, maar toch zeker wel Gods eigen woord: de Bijbel.

Persoonlijke noot
Dit hoofdstuk van het Vaticaan is helaas weer een politieke actie ingesmeerd met een bedrieglijk religieus laagje. Deze vergadering / synode van aartsbisschoppen, met aan het hoofd de Paus, hebben helaas een politiek etnische agenda en hierdoor gedreven een duister appeltje te schillen met Israël. Het ergste is dat zij hiervoor schaamteloos Gods eigen woord, de Bijbel, misbruiken voor hun eigen gewin.

Na een lange en donkere geschiedenis van de Rooms-Katholieke kerk, ten overstaan van het Joodse volk, lijkt het er toch op dat ze dezelfde fout blijven herhalen en zich hiermee niet alleen scharen onder de geest van deze wereld, maar hiermee ook Gods toorn over zich zullen halen.

bottom of page