top of page

Wat is een Dwaling
 

Dwalingen hoeven per definitie niet de betekenis van Jezus als Verlosser te ontkennen of proberen te ontkrachten. Een voorbeeld van een bekende dwaling is de zogeheten vervangingsleer.

De vervangingsleer is de theologie, de visie, de leer, de bewuste of onbewuste gedachte dat de kerk van Christus de plaats van Israël in YHWH's heilshandelen heeft overgenomen. Kort geformuleerd: De Kerk zou in de plaats van Israël zijn gekomen. Ondanks dat dit nergens te lezen is in de Bijbel (zelfs geen enkele suggestie daartoe), en de Bijbel ons juist heel duidelijk het tegengestelde leert, is deze dwaling nog steeds alom tegenwoordig.

bottom of page