top of page

Waarom de naam Yeshua
gebruiken ?

Op deze website wordt naar Jezus ook wel eens verwezen met Zijn hebreeuwse naam Yeshua. Dit zoals Hij werd aangesproken toen Hij als mens onder ons leefde.

Hiermee willen wij duidelijk aangeven dat Jezus als Jood geboren is, als Jood opgroeide in een Joodse cultuur en als Jood de geboden uit de Torah, en de gebruiken en feesten uit de Tenach, eerbiedigde en vierde. De Tenach is wat wij christenen het Oude Testament of "Hebreeuwse Bijbel" noemen.

Dit geeft ons aan dat het Christendom, in verre mate, ontsproten is uit het Jodendom en het één niet los van het ander kan worden gezien. De één is de voorloper van het Christendom, waar de laatste (naar wij geloven) de vervulling is van de voorzeggingen uit het Jodendom. Immers werd in de Tenach / Het Oude Testament niet geprofeteerd dat Hij, de Messias Jezus, zou komen?

Waarom zouden christenen zich interesseren voor hun Joodse wortelen?
 

 • Om het Oude Testament beter te begrijpen;
   

 • Om een beter begrip te krijgen van de Bijbel in het geheel en de rode draad van belofte (Tenach / Oude Testament), vervulling (Nieuwe Testament) en terugkomst van de Messias (Nieuwe Testament) ten volle te kunnen begrijpen;
   

 • Om een beter begrip te krijgen van de Joodse feesten (in weze de 'Moadiem' - Bijbelse feesten ingesteld door de HEER zelf), welke Jezus vierde en waarop de HEER, de God van Abraham, Izaäk en Jacob, vaak voor een ieder zichtbaar Zijn werk doet;
   

 • Om de (ook heidense) invloeden van (het instituut) de kerk te signaleren en daaropvolgend te mijden. Terug naar de basis zoals JHWH en Zijn zoon Jezus ons leert;
   

 • Om valse leren tijdig te signaleren, deze te confronteren en persoonlijk uit de weg te gaan. Bekend voorbeeld is de vervangingsleer en initiatieven als het "Kairos-document", door de hand van christelijke palestijnen die claimen dat het huidige Israël niets van doen heeft met Gods volk;
   

 • Om, los van de dogma's en leren van de kerk, de tijden te onderkennen en hoopvol uit te zien naar de wederkomst van Yeshua Ha'Mashiach / Jezus de Messias!
   

 • Ons doel is Yeshua / Jezus te prijzen in al Zijn grootheid, liefde en genade, met daarin een duidelijke inachtneming van onze verbondenheid met het volk van Israël en haar bewogen geschiedenis!

bottom of page