top of page

Vertrouwen op God in de storm van een recessie
in God we trust ?

Op God vertrouwen kan met name uitdagend wanneer je je in zwaar (financieel) weer bevindt. De laatste jaren heeft de financiële crisis wereldwijd miljoenen mensen geraakt en hun toekomstdromen vernietigd. Veel mensen die eerst in overvloed leefden, bevinden zich plotseling aan de rand van de financiële afgrond. Honderduizenden mensen hebben hun baan, huis en toekomstperspectief verloren en nog zwaardere tijden kunnen op het punt van aanbreken staan. Tussen al dit gebeuren kun je jezelf de vraag stellen: is er überhaupt nog wel goed nieuws?

Terwijl dit een bitterharde realiteit kan zijn voor sommigen, is dit niets nieuws voor de meeste mensen op aarde. Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft hier immers al hun hele leven, van kindsaf, mee te maken. Elk moment van hun leven is gekenmerkt door het zoeken naar dagelijks brood en een vechten om te overleven.

Terwijl in de westerse wereld een vrije val van aandelen op de beurzen duizenden mensen in een crisis kan duwen, drijft het vele miljoenen mensen in de niet-westerse wereld echter in een nog diepere economische wanhoop. Zo worden vanwege de crisis door vele bedrijven en organisaties investeringen in de Derde Wereld om economische redenen stop gezet en korten vele overheden de ontwikkelingshulp de komende jaren wederom drastisch in.

Omdat dit een dagelijkse realiteit is van het merendeel van de wereldbevolking, in de zogeheten ontwikkelingslanden, mogen we verwachten dat God hier iets over te zeggen heeft, temeer daar we geloven dat de Bijbel geïnspireerd is door God en gebruikt kan worden ter onderwijzing, correctie en training van ons mensen, zodat een ieder die tot God behoort uitgerust is voor zijn of haar leven en taak hier op aarde:

Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons
te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons
in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken.

- 2 Timotheüs 3:16-17 -

Dus in plaats van dat we dagelijks het economische nieuws in de gaten houden, doen we er goed aan de Bijbel te bestuderen. De Bijbel staat vol fascinerende verhalen en vergelijkingen met betrekking tot financiën:

Stel je vertrouwen op God en niet op geld
Richt je daarom niet langer op geld als de oplossing voor je problemen.

Vind je kracht in gebed en niet in bezit
Vernieuw daarom je richten op de kracht van gebed als oplossing voor je persoonlijke en globale economische crisis.

Leef een leven dat gericht is op de God van de zwakken
Daarom verplichten wij ons tot een leven van eenvoud in plaats van overdaad.

Identificeer je met de machteloze en arme mensen, in plaats van met de machtige en rijke mensen
Daarmee proberen we de weg te gaan die onze Here op aarde bewandelde.

Wendt je invloed en middelen aan voor de armen
Daarmee fungeren wij, persoonlijk en als gemeente van Christus, als de stem voor de mensen die niet gehoord worden.

Wij geloven dat God deze globale financiële crisis ook gebruikt om onze levens meer te oriënteren op Zijn weg. Om de wil en weg van God te begrijpen in de storm van deze crisis gaan we kijken naar zes Bijbelse verhalen die elk op hun manier een economische ramp behandelen. Wij hopen dat dit ons allemaal meer inzicht geeft en houvast biedt in onze houding ten overstaan van de economische ontwikkelingen.

De volgende passages zijn uit velen geselecteerd omdat zij elk aspect behandelen van een financiële crisis op het niveau van zowel het individu, de familie, nationaal en internationaal:

- Financiële familie crisis -
Uitzetting uit het hof van Eden/Gan Eden – Genesis 3:16-24
- Financiële nationale crisis -
Complete economische crisis - Jeremia 29:1-23
- Financiële en individuele financiele crisis -
Erfeniskwestie en gelijkenis aards bezit – Lukas 12:13-34
- Individuele financiële crisis -
Gelijkenis van de verloren zoon – Lukas 15:11-32
- Individuele financiële crisis -
Gelijkenis van de beheerder die zijn baan verliest – Lukas 16:1-15
- Internationale financiële crisis-
Wereldwijd voedseltekort – 2 Korinthiers 8:1-15

Wij hopen en bidden dat mensen wat aan deze voorbeelden mogen hebben omdat het aantoont dat door de geschiedenis van de wereld heen ontelbare mensen zich geconfronteerd wisten door hongersnoden, financiële tekorten, onrecht en wat al niet meer maar zich desondanks bleven richten op onze Vader in de hemel in de wetenschap dat niet andere mensen, maar Hij degene is bij wie wij altijd terecht kunnen, die altijd het beste met ons voorheeft.

'Moge de Geest van de HEER ons kracht en leiding geven zodat we mogen groeien, en anderen helpen te groeien, in ons vertrouwen op God die tenslotte zegt: Mijn genade is je genoeg en mijn kracht komt tot uiting in jullie zwakheid'
- 2 corinthe 12:9

Wees dus in de eerste plaats bezig met het Koninkrijk van God; dan zorgt Hij wel dat je alle andere noodzakelijke dingen ook krijgt. Zorg dat je een beurs krijgt die nooit opraakt, waar dieven niet bij kunnen en waar de mot niet aan vreet. Want waar je schat is, daar zullen ook je hart en gedachten zijn.

Terug naar God

bottom of page