top of page

Liefde
het eerste en voornaamste gebod

Het eerste eerste en voornaamste gebod is liefde

Dit is het belangrijkste gebod wat je terug ziet in de Bijbel, in de werken van Jezus en waar Zijn volgelingen over spreken en naar handelen.

Alleen door liefde zal je geest kunnen openstaan voor al het goede.

Alle opgedane kennis in je verleden, het heden en de toekomst zal alleen ten volle begrepen worden wanneer je in het pad van de liefde gelooft en loopt.

Daarom is het verdrietig om te zien dat, zoals tweeduizend jaar geleden voorzegd is, door toenemende wetteloosheid minder en minder mensen liefde in zich mee- en in woord en daad uitdragen. Zelfs bij mensen die zich als Christenen beschouwen is het meer een kwestie van gewoonte geworden en voelen zij zich weinig geroepen de ware leer te zoeken. Dit terwijl Yeshua ons talloze keren waarschuwt om te blijven volharden tot het eind, alleen dan zal er redding zijn.

De ware leer openbaart zich alleen maar door zelf op zoek te gaan, door Yeshua te accepteren als jouw Verlosser, Hem uit te nodigen in je leven en Zijn immense liefde als een onvoorwaardelijk gebod te accepteren. Zoals Jezus zelf zegt is liefde het eerste en meest belangrijke gebod. In de eerste plaats voor G-d, Hem voorop te stellen in alles en als tweede en zeker niet onbelangrijk(!) naar je naaste toe.

Niet alleen in je privéleven, maar meer nog geestelijk in je hele gaan en wandel op deze wereld. Ook juist naar alle mensen toe die je niet kent of waar je als mens niet zo snel liefde voor zou voelen. Het wil niet zeggen dat het je gelijk zal lukken, maar als de intentie er is, zal je hierin gaandeweg groeien. Onze Vader verwacht niet gelijk resultaat: Hij is geduldig en Hij kijkt naar je intenties, naar je hart.

God is liefde

Onze Schepper, onze Vader is zo ongelofelijk begaan met ons lot!

De tekenen van de ophandzijnde terugkomst van Jezus zijn zo duidelijk te zien in deze wereld en nu meer dan ooit wil Hij ons, mensen waar hij zo hartstochtelijk veel van houdt, de kans geven om alsnog bij Hem te komen!

Wij zijn Zijn kinderen en Hij heeft ze liefst allemaal bij Zich, nietwaar? ;-)
Het enige wat je, in eerste aanzet, hoeft te doen is erkennen dat Jezus nu ook juist voor jou en je zonden is gestorven toen Hij op aarde was. En het geloven in je hart dat Hij door de autoriteit van G-d zelf, is opgestaan uit de dood en de dood heeft overwonnen!

Vraag daarnaast elke dag weer of Hij je wil leiden in je zoektocht naar Hem.
Ook al zal het bij tijd en wijle zo zwaar lijken:

Doorzetting, volharding en geloof kunnen de moeilijkste zaken verwezenlijken!

En wij zouden geen mensen zijn als wij bij tijd en wijle niet flink zouden twijfelen.
Dat is nu eenmaal iets wat onlosmakelijk bij mensen hoort en dit valt terug te leiden naar het streven van G-d om ons een vrije wil te geven. Vrij om te kiezen voor Zijn genade en liefde en dit te durven accepteren. Begrijp dat de Vader één en al liefde, geduld, begrip en genade is.

De mensen die mij persoonlijk kennen weten wat voor een niet te bevatten rottigheid ik door alle jaren heen heb uitgehaald. Elke keer wanneer het leek of ik Jezus had gevonden, ging na enkele weken het spreekwoordelijke lichtje weer uit in mij. Dit was onder andere te wijten aan mijn schuldgevoel van gedane zonden en misdaden.

Ik kon simpelweg niet geloven dat de Vader mijn zonden zo volkomen en onvoorwaardelijk kwijtschold en Hij totaal niet kijkt naar het verleden. Hij kijkt juist naar het vonkje van hoop dat in ieders hart zit verscholen. Hij verlangt er zo naar dat dit vonkje groter en groter wordt. Dat dit vonkje soms bijna uit is, ontmoedigt Hem in het geheel niet! Onze Vader weet hoe wij mensen zijn, Hij heeft ons tenslotte zelf gemaakt!

Het is net zoals bij Adam en Eva toen zij zich gekeerd hadden tegen JHWH's gebod. Zij wilden zich het liefst verschuilen voor hun Vader, maar het was God zelf die hun opzocht en hen vroeg waarom ze zich toch verscholen voor Hem. Hij wil zo graag met ons communiceren, ongeacht wat we allemaal op ons kerfstok hebben. Dat is voor een ieder zo belangrijk om te beseffen!

God is en zal er altijd zijn wanneer wij Hem nodig hebben!

Jezus is dé Weg, de enige weg

Alleen er is iets wat wij mensen ontzettend goed moeten beseffen. Door Jezus, en alleen door Jezus, is er deze mogelijkheid en is het mogelijk om tot de Vader te komen. Zonder Zijn heilige offer en heiliging voor ons mensen was en is dit onmogelijk.

Het is een ultiem geschenk van onze Vader aan ons. Niet door eigen werk, maar door Zijn genade alleen zijn wij, door ons geloof in Jezus Christus, gerechtvaardigd. Doordat Jezus, vanuit de heerlijkheid in de hemelse gewesten, als mens op deze aarde kwam, hier belachelijk werd gemaakt, werd gehaat, verraden, gegeseld, bespot, bespuugd, gemarteld en gekruisigd voor alle rottigheid die wij mensen hebben uitgehaald.

Alleen door dit offer, gegeven uit immense liefde voor ons, van onze Verlosser kunnen wij überhaupt aanspraak maken op een heerlijk leven na dit leven met onze Heiland. Wij kunnen hier niets tegenover stellen, behalve erkennen dat wij mensen zondig zijn, wij zonder God niets zijn en ook niets kunnen worden. Persoonlijke zonden waar ik altijd op moet letten zijn trots en hoogmoed en ik denk dat dit voor velen geldt.

Er wordt niet verwacht dat je gelijk perfect zondeloos door het leven gaat, dat zou onmogelijk zijn. Wat wel wordt verwacht is, zoals gezegd, een erkenning dat wij mensen zondig zijn en dat wij alleen door het geschenk dat God ons gaf, in de vorm van Jezus, gered kunnen worden.

Liefde voor Jezus, om Zijn immense offer, is het begin van het zoeken naar de waarheid en hét echte doel in je leven.

Het is één van satan's grootste leugens om ons te laten denken dat je als bekeerde christen zoveel moet laten en dat je zonden toch altijd wel iets als een last op je schouders blijven drukken. Hoe een grotere verdraaiing c.q. onzin kun je verzinnen!

Door Jezus' liefde en Zijn offer alleen kan en zal je gered worden! Het is een gift van de Vader aan ons mensen! De enige voorwaarde is dat wij Jezus erkennen als de Messias, onze verlosser. Dat wij geloven dat Hij voor onze zonden gestorven is, Hij door de autoriteit van G-d fysiek uit de dood is opgestaan en dat Hij zo de dood heeft overwonnen (Romeinen 10:9).

Ons leven eindigt niet met de dood, de dood is het voorlaatste station welke volkomen overwonnen is door Jezus Christus onze Messias. Het is de onwijs grote liefde van God en de liefde van Jezus naar ons mensen die dit mogelijk heeft gemaakt!

Vragen die je hebt (misschien voor hele lange tijd) zullen beantwoord worden. En het kan zijn dat het niet het antwoord zijn wat je zoekt, maar wat uiteindelijk wel de juiste zal zijn. Ik kan hier voor wat betreft mijn persoonlijke leven boeken van volschrijven ;-) Maar juist onze Vader is goed, onze Vader is kennis, onze Vader is alwetend, onze Vader is rust, onze Vader is geduldig, onze Vader is zachtaardig, onze Vader is genadig en waarom?

Onze Vader is vol van liefde voor ons mensen, Zijn eigen creatie!

Liefde in Jezus is het begin van het zoeken naar de waarheid en doel in je leven.

Geloof, volhardt en wordt gered!

bottom of page