top of page

Gods liefde vs Allah
Don't judge Muslims that you know by Islam and don't judge Islam by the Muslims you know

Vooropgesteld dat het hier niet onze intentie is om mensen te kwetsen, verre van dat! Wij zijn onze Vader dankbaar dat wij door Hem als Zijn kinderen opgenomen zijn, dit enkel en alleen door Zijn immense genade. Dit hebben wij niet aan onszelf te danken (verre van dat zelfs!), maar puur en alleen door de offergave van Jezus Christus en de daardoor ontstane mogelijkheid rechtvaardig voor Gods aangezicht te kunnen/mogen komen.

Het is niet aan ons om mensen te overtuigen van ons 'gelijk'. Wat wij wel kunnen en mogen doen is voor zover dat ons mogelijk is, mensen te wijzen op misvattingen en gevaren in onder andere de leer Islam, en hoe deze tot stand gekomen zijn.

Bij onze Vader, de God van Abraham, Izaäk en Jacob, is en zal er nooit uitsluiting zijn, dit in schril contrast met de god die Mohammed claimde te dienen.

Jezus predikte liefde voor onze Vader (YHWH) met 'heel je verstand, hart en ziel en daarnaast liefde voor je medemens evenveel als voor jezelf'.

Daar hoort uitsluiting nooit en te nimmer bij. Een persoon die derhalve claimt in de naam van onze Vader te spreken, maar onderwijl uitsluiting, onderdrukking en de mindere rol van de vrouw predikt, oproept tot onverdraagzaamheid, geweld en zelfs moord op joden en christenen is een valse profeet, met een dito valse leer wat recht tegen YHWH's eigen woord (de Tenach en het Evangelie) ingaat.

Dit is iets waar onze Heer Jezus Christus ons voor waarschuwde, zeggende dat dit in toenemende mate voor zal komen in de wereld. Een religie die claimt het ware woord te hebben, maar ontkent dat de enige zoon van de Vader, Jezus Christus, voor onze zonden gestorven is, is duidelijk een valse leer en dient (met respect naar de goedwillende moslims) dan zo ook behandeld te worden.

Dit zegt niks over onze omgang met moslims. Dit zijn mensen zoals u / jij en ik en zijn evenzeer door YHWH geliefd en evenzo geschapen naar Zijn evenbeeld. Wel is het duidelijk dat met alle liefde en respect zij op de dwaling van deze leer gewezen mogen worden. Moslims zijn het, gelijk aan een ieder, waard om gered te worden net zoals een ieder ander.

Bij Jezus is IEDEREEN welkom, ten allen tijde, alle mensen ongeacht ras, geslacht, leeftijd, rijkdom of juist het ontbreken daarvan en ongeacht welke fouten je in het verleden ook maar gemaakt kan hebben, niemand is daarvan uitgezonderd!

De Vader IS liefde en Hij is zo ontzettend begaan met ons.

Hij lacht om jouw lach, heeft verdriet om jouw verdriet en Hij wil je zo graag in alles bijstaan en helpen.

Man, vrouw, kind, Jood, Christen, atheïst, Moslim: allen gelijk geschapen en geliefd door God, onze Vader!

Hij houdt zo ongelofelijk veel van ons, dat Hij heeft gedaan dat wat Hij in eerste instantie van Abraham / Ibrahim vroeg... Zijn Zoon offeren. Het heilige bloed van Zijn Zoon geofferd in ruil voor al de rotdingen die wij uitgehaald hebben, en uit zullen halen, in ons verdere leven!

Zoon van de Vader, Yeshua Ha-Mashiach / Jezus de Messias, alle eer en glorie voor Hem, onze Verlosser. Hij stierf voor een ieder die durft op te zien naar Hem, ongeacht zijn of haar zonden!

bottom of page