top of page

God
werkt door ons heen

Laat het volgende uit Efeziërs 3:20-21 eens op je inwerken: ´God kan oneindig veel meer doen dan wij
ooit kunnen bidden of beseffen´
en besef dan eens goed wat een geweldige omschrijving dit is van het vermogen van God om in en door ons te werken.


En toch ligt onze focus vaak grotendeels op wat wij graag willen dat de HEER voor ons kan doen: als Hij nou dit of dat wil veranderen of dit probleem wil oplossen, dan zal dat mijn leven en stuk gemakkelijker maken.

Maar Hij nodigt ons uit om verder dan dat te denken en Hem om grotere dingen te vragen – Hij wil ONS namelijk zelf veranderen! Zijn Geest heeft meer dan genoeg kracht om al onze levens van binnenuit te veranderen, maar deze veranderingen van binnenuit nemen vaak een langere tijd in beslag en is iets wat wij ook zelf moeten willen.

Geestelijke vruchtdraging vergt tijd en veel geduld om in te groeien en te rijpen en gaat gepaard met veel vallen en opstaan. Dat is waarom we geduldig moeten zijn en geloven dat Hij in ons werkt, zelfs al zien we niet gelijk de resultaten. God heeft geen haast en Hij zal ons nooit opgeven. De HEER heeft een doel met je leven en bedenk dat Hij hier constant aan werkt in al je gaan en staan!

Naast dat Hij met ieder van Zijn kinderen een plan heeft, heeft Hij eveneens een overspannend doel om elke gelovige te spiegelen naar het beeld van Zijn zoon Jezus Christus. Om dit te kunnen voltooien brengt Hij ons soms in situaties waar we zelf echt geen raad mee weten, maar waar Hij precies weet wat hij doet. Onthoudt dat Hij ons geen last op de schouders legt die door ons niet te dragen zou zijn, ook al lijkt dat soms wel. Met elke situatie geeft Hij ons ook een uitweg en juist door hiervan gebruik te maken zal je geestelijk gaan groeien!

Wat zou je op dit moment graag willen dat de HEER in jou zal doorwerken? De volgende keer als je de Bijbel leest, kijk, nee, zoek dan naar de eigenschappen die voor God waardevol en belangrijk zijn en vraag Hem om deze eigenschappen door te laten werken in jouw leven. Vertrouw dan op Zijn eigen woorden en belofte dat Hij zelfs nog meer zal doen en geven dan je hebt gevraagd of maar kunt voorstellen. Het gaat om jouw vertrouwen in Hem en geloven dat Hij het beste met je voorheeft en het beste in jou wil laten doorwerken.

Psalmen 37:4
Verheug je in de HERE; dan zal Hij erop toezien dat je
alles krijgt wat je nodig hebt en waarnaar je verlangt.

bottom of page