top of page

De verlossing voorzegd in Genesis 5
toeval of ?

Soms wanneer we in de Bijbel lezen, vinden we teksten die ons in eerste instantie niet meer lijken dan ‘gewone’ informatie, daar geschreven om de geschiedenis te kunnen begrijpen. Toch is het nuttig je af te vragen of het er zomaar is neergeschreven of dat er, ingegeven door de Heilige Geest, meer aan de hand is dan enkel het beschrijven van de geschiedenis? Vaak plaatst de Heilige Geest (of in het Hebreeuws de Roeach Hakodesj) bepaalde teksten voor een bepaalde reden, of achterliggende gedachte, in de Bijbel. Zo spreekt de Roeach Hakodesj (de Heilige Geest) in Spreuken 25:2 'Eer aan God, omdat hij dingen verbergt, eer aan de koning, omdat hij dingen onderzoekt'.

Tijdens een studielezing van een Joodse Messiasbelijdende leraar, werd ik geattendeerd op een meer dan uitzonderlijke voorzegging over de Messias, gedaan in het eerste Bijbelboek Genesis. Het begin wordt gevonden in Genesis 5 en het is de genealogie van Adam tot en met Noach.

Jezus zelf zegt ons in het Evangelie dat wanneer we kijken naar de Geschriften (voor Christenen het Oude Testament), we zullen zien dat alles over Hem is geschreven.

Het was in Bijbelse tijden (net zoals tegenwoordig nog soms het geval is) gebruikelijk om kinderen namen met betekenissen mee te geven. Een mooi voorbeeld hiervan is Jezus / Yeshua, wat redden / verlossing betekent.

Hebreeuwse namen komen voort uit de taalkundige wortel van woorden en hiermee wordt de kleinste betekenisvolle eenheid in een taal bedoeld. In het Hebreeuws bestaat de wortel van een woord uit drie medeklinkers. Zo komt Adam bijvoorbeeld van de wortel 'dmh' (adomah) wat 'man' betekent. Als we doorgaan met de verschillende namen / geslachten in Genesis 5 kunnen we alle betekenissen van de Hebreeuwse namen achterhalen.

Als tweede naam in de lijn vinden we Set. Set’s naam betekent 'is aangesteld / aangewezen'. We vinden hiervan in Genesis 4:25 een verwijzing: 'Ze noemde hem Set, ‘want,’ zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven.'

Na Set vinden we Enos, wat 'sterfelijk' betekent. De wortel van de naam is 'anas' wat zwak/ziek betekent. Vervolgens krijgen we Kenan, wat 'somber / treurigheid' betekent. Daarna krijgen we Mahalalel en de betekenis van zijn naam komt voort uit twee betekenissen. Het eerste gedeelte 'Mahalal' betekent 'gezegend / geprezen' terwijl ‘EL’ een naam is voor God. Zodoende betekent Mahalalel 'de geprezen God'. Als volgende naam krijgen we Jered wat 'zal nederdalen' betekent.

Jered kreeg een zoon die hij Henoch noemde, wat zoveel betekent als 'onderwijzen'. Daarna krijgen we de bekende Metusalem. Zijn naam draagt de sinistere betekenis 'zijn dood zal brengen'. Metusalems naam was in feite een profetie voor de dag van zijn dood, omdat 'zijn dood zou gaan brengen' de Zondvloed. We zien in deze aankondiging de grote genade van God omdat Metusalem de oudste man ooit is geweest. God gaf de wereld 969 jaar uitstel om zich van hun zonde af te keren, wat de wereld niet deed.

De volgende man in het geslacht is Lamech, wat 'wanhoop / vertwijfeling' betekent. Uiteindelijk komen we bij Noach. Zijn naam komt van het bronwoord 'nacham' wat 'opluchting / verademing' betekent. De naam Noach zelf betekent 'vertroosting / rust'. Nu zijn we klaar, van Adam helemaal tot Noach.

Maar nu komen we aan bij het meest interessante deel! Want is al het bovenstaande slechts een genealogie met interessante namen of is het veel meer dan dat?

Laten we alle namen en betekenissen eens onder elkaar zetten:

Maar nu komt het...

Zetten we de betekenissen van alle namen in één zin achter elkaar, dan kunnen we lezen dat:
Man is aangewezen (tot) sterfelijkheid (en) treurigheid, (maar) de geprezen God zal nederdalen (om te) onderwijzen. Zijn dood zal brengen (aan de) wanhopige en vertwijfelden vertroosting (en) rust.

En hier hebben we het! Van de namen van Adam tot en met Noach, een samenvatting van de boodschap van het Nieuwe Verbond: het Evangelie van Yeshua de Messias!

Want het was de Goddelijkheid zelve die naar de aarde kwam om ons te onderwijzen. Zijn offerdood aan het kruis ontdeed de wanhopige mens van zijn zonden en gaf hem vertroosting en rust.

Yeshua sprak de waarheid toen Hij zei dat de gehele schrift al sprak over Hem. De Bijbel heeft een ongekende diepte, waaraan wij kunnen zien dat het waarlijk het door God geïnspireerde woord is!

bottom of page