top of page

Verstrikt in een verslaving
Laat God je helpen

God is onze schuilplaats, onze veilige haven, onze rots in de branding, Hij is ons alles.

God helpt ons om moeilijkheden te overwinnen, de figuurlijke bergen te beklimmen, zodat wij tot volle bloei kunnen komen in en voor Hem. Elke mogelijke potentie zonder God is er één zonder 100% benutting van deze potentie!

Sterker gezegd: geen enkele entiteit, geen enkele macht kan ons helpen om tot volledige groei te komen, behalve onze maker, onze schepper.

Hij kent elk detail van onze lichaam, onze geest en onze ziel. Hij kent onze gedachten, verlangens, onze pijnen en moeite, elke seconde van de dag. Hij is het immers die jou, die mij, die een ieder ander gemaakt heeft.

God is onze dokter, onze redder, onze vader ja ook onze vriend. Hoe kan God zoveel dingen voor ons zijn? Omdat Hij ons alles is! Hij heeft ons met een doel op deze aarde gezet en dit doel is zeker niet om onszelf tekort te doen met verslavingen.

En vaak is het zo ontzettend moeilijk om een eind te maken aan je verslavingen, laat staan ze in eerste instantie al te erkennen. Ieder mens heeft zijn of haar problemen, die zullen er altijd blijven en komen. Maar het is de manier hoe je ermee omgaat dat van belang is.

Daarvoor is het zo belangrijk dat je God in je dagelijkse leven betrekt in alles: als je in de ochtends uit bed gaat, vraag Hem om Zijn zegen deze dag in de naam van Zijn zoon Jezus Christus. Vraag Hem om Zijn hulp in alles wat je tegenkomt en reik Hem de hand toe.

"Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek Hij ons altijd te hulp te komen. Daarom kennen wij ook geen angst; al nam de aarde een andere positie in en al scheurden de bergen, die op de zeebodem staan."
Psalm 46:1-3

Als je gebukt gaat onder een verslaving durf God om hulp te vragen om er goed mee om te gaan, vanaf te komen en Hij zal je helpen. God weet exact wat je doormaakt en Hij weet exact wat je nodig hebt. Er is en zal nooit een moment in je leven zijn dat God niet weet wat je nodig hebt. Durf daarom je hand uit te steken naar Hem, durf om Zijn hulp te vragen en laat toe dat Hij de macht krijgt over je verslaving, die je lichaam, geest en ziel kapotmaakt.

Want als je blijft vasthouden aan je verslaving zal God het niet van je wegnemen. Je moet het echt zelf willen en volledig vertrouwen dat Hij het dan van je zal wegnemen!

"HERE, U bent als een rots voor mij, als een sterk fort. Altijd bent U mijn bevrijder. U bent mijn rots, bij U schuil ik. Achter U, mijn schild, schuil ik. U bent mijn redding en bij U ben ik veilig."
Psalm 18:3

Wanneer wij bidden en God om hulp vragen bij onze verslavingen, wil dat niet zeggen dat er gelijk een verandering zal plaatsvinden. Dit kan eraan liggen dat we diep van binnen nog niet bereid zijn om de verslaving op te geven (en trust me: een ervaringsdeskundige hier).

We kunnen bang zijn om “onze beste vriend”, het vertrouwde gevoel, kwijt te raken. Is dat omdat we meer vertrouwen hebben in onze verslaving dan in God? Vertrouwen we er wel volledig op dat God ons meer kan en zal geven dan je verslaving je ooit zal kunnen geven?
Een verslaving misleidt en bedriegt je met dingen die je zelf (wil) geloven. We denken echt dat we onze verslaving volledig onder controle hebben, dat we er ons er beter door gaan voelen (zonder nadelige gevolgen), dat we ons door het gebruik beter kunnen gedragen in bepaalde situaties etc etc.

Verslavingen “verzachten” ogenschijnlijk de pijn die wij voelen en geeft ons een tijdelijk “goed gevoel”, maar in werkelijkheid halen we het spreekwoordelijke paard van Troje binnen!
Met andere woorden: door het ogenschijnlijke ongemak te "verlichten" met iets anders, hebben we niet of nauwelijks door dat we iets veel erger, veel omvangrijker, permanenter en verwoestender naar binnen halen.

Iets wat heel langzaam, maar gegarandeerd, meer en meer van je eigen ik zal opeisen. Iets dat onze geest, onze ziel en ons lichaam verwoest, ons hart en onze geest laat verkillen en ons onherroepelijk verder afbrengt van onze weg met God.

God wil dat jij meer vertrouwen op Hem stelt dan in je verslaving.
Hij wil dat jij Hem vertrouwt met je leven. Kan je dat? God zal je bevrijden van je verslaving, maar je moet bereid zijn om je verslaving vaarwel te zeggen en het over te dragen aan jouw Vader. Hem toelaten in jou te werken want God zal doen wat Hij zegt en ons beloofd! Hij zal je helpen om deze problemen te overkomen en een gelukkig leven met Hem te leiden.

Er is geen angst en er zijn geen zorgen wanneer wij God op nummer 1 hebben in ons leven, absoluut geen angst.

"Want ik ben de Heer, jouw God, die je bij de rechterhand neemt en je zegt: Wees niet bang; Ik zal je helpen."
Jesaja 41:13

Tip:
Zoek professionele hulp. Een instelling, met een christelijk / evangelisch  uitgangspunt is bijvoorbeeld de in Dordrecht gesitueerde instelling De Hoop. Deze GGZ-instelling biedt o.a. hulp bij verslavingen, maar ook bij psychosociale en psychiatrische problemen.

Persoonlijke noot:
Ook ik heb mijn gevechten gehad met verslaving. Verslavingen variërende van kleine (grenzeloos dagenlang gamen op computer en playstation) tot grote (verslavende kick bij riskante voetbalwedstrijden, politieke demonstraties en het gebruik van harddrugs). Na al die jaren loop ik, voor mezelf, nog steeds tegen dingen aan waar ik uiterst voorzichtig mee om moet gaan, omdat ik weet dat ik daar gevoelig voor ben.

In vroegere tijden heb ik naar een assortiment van drugs gegrepen. In een later stadium geprobeerd dit onder controle te krijgen. Specifiek de drugs cocaïne en GHB hebben mij jarenlang in hun greep gehad. De ene maand was het enigszins in bedwang te houden, de andere maand was het elke dag raak. Het was pas na mijn bekering dat ik mij volledig tot God durfde te richten en Hem om hulp kon en durfde te vragen.

Ook in de weken na mijn bekering nog enkele keren in de fout gegaan en onmiddellijk merkte ik de verwijdering van Gods bedoeling met mij. Op het moment zelf en ook de dag(en) erna was er iets dat mij weerhield om terug te gaan naar onze Vader.

Met vallen en opstaan, maar door Zijn immense hulp, liefde, en bovenal genade, begrip en geduld heb ik met de dag meer en meer geleerd om verslavingen en afdwalingen tijdig te signaleren, door volharding onder controle te krijgen en deze in Zijn heilige naam te bannen uit mijn leven.

Maar zoals voor ieder mens geldt: het blijft een strijd in je denken je hele leven door. Maar aan de hand van Jezus is er voor iedereen redding en gelegenheid om te groeien naar Gods bedoeling.

bottom of page