top of page

Jouw identiteit in Jezus Christus

Je bent Gods kind  - Johannes 1:12

Je bent een vriend van Jezus - Johannes 15:15

Je bent gerechtvaardigd door het geloof - Romeinen 5:1

Je bent één in geest met God - 1 Korintiërs 6:17

Je bent vrijgemaakt van de wet der zonde - Romeinen 8:2

Je bent gekocht, betaald en je behoort toe aan God - 1 Korintiërs 6:19

Je bent een deel van Jezus' lichaam - 1 Korintiërs 12:27

Je bent een nieuwe schepping - 2 Korintiërs 5:17

Je bent door God uitgekozen en aangenomen als Zijn kind - Efeziërs 1:5

Al jouw zonde is je, door Zijn liefde en genade, vergeven - Efeziërs 1:7

Je bent in Jezus vrij van veroordeling - Romeinen 8:1

Niets zal je kunnen scheiden van Gods liefde - Romeinen 8:38-39

Je bent geschapen om goede werken te doen - Efeziërs 2:10

Je hebt toegang tot de Vader - Efeziërs 2:18

Je bent burger van een rijk in de hemelen - Filipenzen 3:20

bottom of page